Wie ben ik?

Ik ben Maaike Kruijk, schrijftolk en logopedist.

In ons dagelijks leven communiceren we de hele dag door. Maar niet voor iedereen is interactie en communicatie vanzelfsprekend. En net daar ligt mijn passie, zowel als schrijftolk als logopedist.

Sinds 2005 werk ik als schrijftolk en tolk ik voor doven en slechthorenden. Indien je een auditieve beperking hebt, is het niet altijd mogelijk een gesprek volledig te volgen. Als schrijftolk kan ik de oplossing bieden.

Niet alleen voor dove en slechthorende mensen gaat de communicatie niet vanzelf. Ook sommige kinderen hebben moeite met de communicatie, doordat ze een taalachterstand, taalontwikkelingsstoornis, blootstellingsachterstand of problemen in de spraak hebben. Als logopedist vind ik het een prachtige uitdaging om kinderen en ouders hierbij te begeleiden.