Schrijftolk

Als u doof of slechthorend bent, kunt een gesprek of datgene wat gezegd wordt niet altijd volgen. Hierdoor mist u informatie tijdens (belangrijke) gesprekken. Een schrijftolk kan hiervoor een oplossing bieden. Een schrijftolk zet het gesproken Nederlands door middel van een Veyboard of Velotype om naar een getypte tekst op een laptop of beamerscherm zodat u dit kunt lezen.

Tolksituaties                                                    

In Nederland hebt u recht op een tolk om de communicatie tot stand te brengen. Een schrijftolk is in elke situatie inzetbaar: in het onderwijs of op het werk en voor privésituaties. Met een schrijftolk erbij kunt u volwaardig deelnemen aan een gesprek. Het is nu eindelijk mogelijk om een cursus/vergadering bij te wonen op uw werk of om een opleiding te volgen. Niet alleen in het onderwijs of op het werk kan een tolk ingezet worden. Ook kunt u in uw vrije tijd een tolk inzetten en precies volgen wat er gezegd wordt bij bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardag of bezoek aan het ziekenhuis.

De afgelopen jaren heb ik als Schrijftolk veel ervaring opgedaan in alle mogelijke situaties. Met name voor politie en GGZ, maar ook vergaderingen, cursussen op het werk en in de privésfeer, diverse medische settings, enzovoorts. Ook behoort tolken op afstand tot de mogelijkheden.

Tolkvoorziening

U heeft hiervoor wel een tolkvoorziening nodig. Een tolkvoorziening voor het werk of voor onderwijs kunt u jaarlijks bij het UWV aanvragen, www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen. Voor alle andere tolksituaties in de privésfeer kunt u een tolkvoorziening aanvragen bij Tolkcontact www.tolkcontact.nl.

Zodra u een tolkvoorziening, heeft, kunt u een tolk zoeken.
* U kunt mij rechtstreeks aanvragen voor een tolksituatie. Dat kan door een bericht naar mij te sturen met de tolkdatum, tijd en plaats. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.
* Ook kunt een tolk uitzoeken bij het Register voor tolken, Stichting RTGS of met behulp van Tolkcontact, het tolkenbemiddelingsbureau voor doven en slechthorenden.

Beroepscode en leveringsvoorwaarden

Meer informatie over de taakomschrijving van een schrijftolk staat beschreven in het Beroepsprofiel Schrijftolk. Ik hou mij aan de Beroepscode voor Schrijftolk van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV). Meer informatie over het beroep schrijftolk is te vinden op de site van de NSV of van tolkbemiddelingsbureau Tolkcontact. Bij het uitvoeren van schrijftolkopdrachten hanteer ik de leveringsvoorwaarden van de NSV.

Naast Schrijftolk heb ik van 2007 tot 2012 als tolk Gebarentaal gewerkt.